31 октомври 2018 г.

Украинците ще произвеждат йоно-плазмени двигатели за космически спътници

За изследване на космоса, изстрелване на спътници в орбита, полети до Луната и Марс се планира да бъдат използвани съвременни йоно-плазмени двигатели. В света има само няколко компании, развиващи подобни технологии, сред които са и предприятия в Харков.

изложението "Оръжие, сигурност, авиасвят"


Украинските компании от аерокосмическия клъстер планират да започнат производството на такива двигатели през следващите няколко години, съобщава "Espreso.TV".

Йоно-плазменият двигател е десет пъти по-малък от обикновения ракетен двигател с течно гориво и в същото време е в състояние да работи в открития космос в продължение на десетилетия. Производството на прототипа е на последния етап.

Ръководителят на иновативния аерокосмически клъстер Виктор Попов, участващ в изложението "Оръжие, сигурност, авиасвят" в Киев, разказа, че от тази перспективна украинска разработка вече се заинтересуваха канадски инвестори. „По-рано за извеждане на спътници в геостационарни орбити бяха използвани двигатели с течни горива, но те са тежки, тежат до един тон. А един йон-плазмен двигател тежи 100 кг вместо един тон, което означава 1 до 10. Останалите 900 килограма ще бъдат заменени с оборудване“, отбеляза той.

Компанията първоначално успя да спечели търг за доставка на топлообменник за спътника на една френско-италианска компания. Стойността на договора беше 2 милиона евро. Преди това такава охладителна система се използваше само на космически станции, а украинците успяха да я направят, че се побира в размерите на телекомуникационния спътник, който се очаква да бъде изстелен през първото тримесечие на 2010 г.

Сега същите тези експерти предлагат друга разработка - йоно-плазменият двигател.

"Ние поставяме задача пред себе си да реализираме в рамките на 5 години (максимум 5, задачата пък е за 3-4 години) масовото производство на йоно-плазмени двигатели в Украйна. С това ще започне ерата на използването на редица ракетно-електрически двигатели в космоса, бих казал така, "- подчерта Попов.

Освен Франция, Италия и Канада, харковчаните успяха да установят контакти с Южна Америка и Южна Корея. За последната те ще създадат системи за контрол на товарните спътници.

Научете повече »

20 декември 2017 г.

Украинска колядка е използвана в рекламата на известен производител на автомобили

Южнокорейският производител на автомобили "Kia Motors" е  използвал в рекламата си за Нова година украинската мелодия "Шчедрик", написана от композитора Николай Леонтович.

На 80-а секунда във видеоклипа се показват автомобили от тази марка, които се съпровождат от светлинното шоу с нова аранжировка на украинската колядка в рок стил..Източник – MMR — Motor Media Review
Научете повече »

18 декември 2017 г.

Позицията на МОН по отношение на публикуваните изводи на Венецианската комисия: Министерството благодари за работа на Комисията и е готова да изпълни препоръките

На  11 декември 2017 г.  беше публикувано официалното заключение на Венецианската комисия относно съответствието на езиковата статия на Закона "За образованието". То е станало резултат на работата на Комисията и последното и заседание, на което присъствува и  министърът на образованието и науката на Украйна Лилия Гриневич в петък, на 8 декември 2017 г.


Трябва да се отбележи, че Венецианската комисия е взела предвид повечето от коментарите на МОН, заключението на комисията е балансирано и конструктивно. Още повече, комисията подчерта, че "усилията за укрепването на държавния език и неговата задължителност за всички граждани е законна и дори похвална цел на държавата“. Също така се отбелязва, че държавният език е фактор за единство и взаимно разбирателство в обществото.
Важно е да се добави, че основният извод се съдържа в последната заключителна точка (№ 126), където са събрани всички препоръки на Комисията,  и които ще използва Съветът на Европа, за да осъществява мониторинг на препоръките за страната.
Този параграф гласи:
"126. Много въпроси могат да бъдат разгледани незабавно както при изпънението на  други законодателни актове,  така на чл. 7, в този вид, в който тя е приета, чрез приемането на закона „За средното образование“. Във връзка с това Венецианската комисия препоръчва следното:
- да се използва максимално гъвкавостта, предвидена от клауза 4 на чл. 7 при приемане на законодателство за имплементация, за да бъде осигурено високо ниво на преподаване на официалните езици на ЕС за съответните малцинства;
- да бъде осигурявана достатъчна част на образовавателния процес на езиците на малцинствата в началното и средното училище, като допълнение към изучаването на държавния език;
- да бъде подобрено на качеството на преподаване на държавния език;
- преходните разпоредби на Закона за образованието да съдържат норми за по-дълъг преходен период за постепенното изпълнение на реформата;
- да освободят частните училища от нови езикови изисквания в съответствие с чл. 13 от Рамковата конвенция;
- да започне нов диалог с представители на националните малцинства и всички заинтересовани страни по езиковия въпрос в образованието в рамките на прилагането на новия закон „За образованието“;
- да се гарантира, че прилагането на Закона няма да застрашава запазването на културното наследство на малцинствата и непрекъснатостта на изучаването на малцинствените езици в традиционните училища“.
Министерството на образованието и науката на Украйна, както е посочено в препоръките, планира да използва изцяло гъвкавостта, предвидена в клауза 4 на чл. 7 от Закона "За образованието".
Като се вземат предвид препоръките, Министерството на образованието и науката предлага следните модели за прилагане на чл. 7, които ще бъдат записани в Закона „За общото средно образование“. Училищните учебните модели с малцинствените езици ще се събразяват с  образователните нужди на децата от различни национални общности, като се вземат предвид три критерия. Първият критерий е уязвимостта на езика, вторият - езиковата среда, в която живее малцинството, а третият критерий е езиковата група, към която принадлежи езикът.
Следователно, за прилагането на чл. 7 от Закона „За образованието“ трябва да бъдат предложени три модела.
Първият модел предвижда възможността за преподаване на малцинствения език на всички предмети от 1 до 11 (12) клас заедно с украински език. Този модел ще се използва за уязвимите езици, т.е. тези, които няма  собствена държава, за да се развива терминологията на техния език, и за тези, които не живеят в среда на своя собствен език. Например, кримските татари нямат друга страна, която да се занимава с развитието на тяхната езикова терминология, в моментакримската езикова общност живее единствено в украинската или руската езикова среда, което не допринася за развитието на кримскотатарски.
Следващият модел е за националните общности, чийто език принадлежи към езиците на Европейския съюз. В зависимост от езиковата група и езиковата среда този модел може да се използва в 2 варианта. Първият вариант е за общности, чийто език принадлежи към славянската езикова група, и които живеят в преобладаващо украинскоговорещата среда. Става дума например за полски, словашки или  български език.
Както е предвидено от Закона, деца, чийто майчин език принадлежи към тази група, ще могат да изучават всички предмети на родния си език в детската градина и началното училище, като успоредно да учат и украински. От 5-ти клас, заедно с предмети на роден език ще се въвеждат дисциплини, изучавани на украински, делът им ще расте и се увеличава пропорционално до гимназията. Вторият вариант ще вземе предвид особеностите на изучаването на украински език от представители на други езикови групи и които живеят в родноезиковатасреда. В този случай става дума за румънската и унгарската общност. За училищата с тези езици на обучението преход към учебни дисциплини, преподавани на украински, ще бъде осъществен по-бавно, а процентът на преподаваните на държавния език предмети ще бъде по-малък. Този подход се дължи на факта, че изучаването на език от друга езикова група е много по-трудно и изисква повече време за обучение, за да се достигне определено езиково ниво за изучаване на други предмети.
Третият модел е за националните общности, чийто майчин език принадлежи към общо с украинския езиково семейство, както и за тези, които живеят в предимно собствената езикова среда. Такъв е руският език. Децата, които ще учат по този модел, ще продължат да изучават всички дисциплини на украински ведн ага след 5-ти клас. Децата, чийто майчин език е руски, лесно овладяват украински, в същото време те живеят най-вече в руската езикова среда - в семейството, навън комуникират с нея, гледайки филми и телевизия на руски език. Значи единственото място, където децата от тази национална общност могат свободно да използват държавния език, е училище. Изучавайки учебни дисцмплини на украински, децата ще продължават да учат руски като предмет, като овладеят на високо ниво едновременно и двата езика - както украински, така и руски език.
Министерството на образованието и науката също така  започна работа по подобряване на преподаването на украински език в училищата с на обучение малцинствените езици. Заедно с малцинствата Министерството на образованието и науката работи за по-нататъшно развитие на различни образователни подходи, отчитащи образователните нужди на децата. Основната цел е да се осигури достатъчно ниво на владеене на държавния език, като същевременно се поддържа висококачествено образование на различни предмети както на държавния, така и на родния език.
Министерството също така е съгласно, че въпросът за освобождението на частните училища от новите езикови изисквания - в съответствие с член 13 от Рамковата конвенция - не е уреден в Закона за образованието, което може да бъде направено в „Закона за общото средно образование“.
МОН  изразява благодарност на Венецианската комисия за разглеждане на обръщението на Украйна относно Закона на Украйна «За образованието» в максимално кратък срок, а коментарите на украинската страна са отразени в окончателното заключение.
Украйна е готова да продължи сътрудничество със съответните експертни органи на Съвета на Европа, за да разработи законодателна база за защита на правата на националните малцинства. Освен това Украйна приканва своите съседи да се ангажират с конструктивен диалог.
Източник – Министерство на образованието и науката на Украйна
Научете повече »

12 декември 2017 г.

Министерството на образованието и науката на Украйна смята, че заключителното заседание на Венецианската комисия по отношение на езиковата статия от Закона "За образованието" е било балансирано и конструктивно

Министерството на образованието и науката на Украйна смята, че заключителното заседание на Венецианската комисия по отношение на езиковата статия от Закона "За образованието" е било балансирано и конструктивно, то ще съдейства за детализация на чл.7 от  Закона "За общото средно образовани” и изразява съгласие с препоръката за удължаване на преходния период за изпълнение. Съответната позиция е формулирана въз основа на резултатите от заключителната среща на Венецианската комисия на 8 декември 2017 г.


МОН приветствапоследователната позиция на Комисията по отношение на мястото и ролята на държавния език в образователния процес.
Поддържана е позицията, че чл. 7 е рамков и подлежи на допълнителна детализация, по-специално в Закона "За общото средно образование". Заедно с националните общности МОН ще работи за по-нататъшно разработване на различни подходи към образоваването на малцинствата, в зависимост от техните образователни потребности. Основната цел е да се осигури достатъчно ниво на владеене както на държавния, така и езиците на националните малцинства.
Една от важните препоръки на Комисията е да бъде удължен преходният период за прилагането на тази статия. Така   сега според Закона "За образованието" в пълна сила езиковата статия трябва да влезе през 2020 г. Министерството на образованието и науката на Украйна се съгласява с това, че от педагогическа гледна точка удължаването на преходния период е оправдано и напълно подкрепя тази препоръка. Комисията също така подчерта, че Украйна трябва да използва максимално възможностите на член 7, параграф 4, което МОН се възнамерява да направи.

Украйна е благодарна на Венецианската комисия, че искането за подготовка на анализа на украинското законодателство за неговото съответствие на съществуващите международни правни норми са обработени незабавно и се надява, че забележки  на украинската страна ще бъдат отразени в окончателното заключение.
Украйна е готова да продължи сътрудничество с компетентните комисии в Съвета на Европа при разработване на нормативни актове в областта на правата на малцинствата. Освен това Украйна приканва своите съседи да се включат в конструктивен диалог.
По-подробен отзив на решението на Венецианската комисия ще бъде публикуван  на уебсайта МОН след официалното публикуване на заключението на информационния ресурс на Комисията на 11-ти декември.

Източник – Министерството на образованието и науката на Украйна
Научете повече »

15 ноември 2017 г.

«Българска светлица» в Измаилския университетНа 30 септември 2017 година в Измаилския държавен хуманитарен университет със съдействието на българската общност "Света София", в рамките на проекта «Роден език и култура за българите зад граница», се състоя откритието на българското училище "Българска светлица".
С поздрави започна новата учебна година в "Българска светлица" директор на училището Светлана Кравченко: "Поздравявам всички присъстващи с откриването на българско училище. Български език се изучава в продължение на много години в нашия Университет във факултета за чужди езици. През 2017 г. навършват  30 години откакто в училищата на Одеска область започнаха да преподават български език. Българите в град Измаил се гордеят със своята национална единтичност, имат чувство за национално самочувствие и искат децата им да знаят родния си език. За съжаление в измаилските училища децата нямат възможност да изучават  български език дори факултативно.  Ето защо откриването на училището "Българска светлица" е необходимо за измаилски деца.  Те имат нужда от практически курс на съвременния български език.
На тържеството бяха представители на българската общност, учители, ученици, студенти, родители.
Ректор на Университета проф. Я. Кичук се обърна към присътствуващите и изрази благодарност за подкрепата в откриването на училището. Той обясни, че според Конституцията на Украйна, в закона "За образованието" националните малцинства в Украина имат възможност да учат родния си език заедно с държавния.  Отбеляза, че тези ученици, които ще изучават български език в неделното училице "Българска светлица", ще имат възможност да получат двойна диплома с европейски стандарт, която ще им дава повече възможности за обучение и реализация. Той благодари на родителите за подкрепа и доверие във важния въпрос обучение и възпитание на техните деца.
Своите пожелания изрази председател на българската общност "Света София" Н. Иванов. Без неговата лична помощ не би било възможно да се организира училището.  Изказаха своите пожелания: директорът на регионалния център на националните култури Г. Чилик, ръководител на катедрата по славянски езици Т. Шевчук, първи председател  на  българската общност "Света София" в град  Измаил И. Пастир.
На тържеството присътства  представител на организация "Център на Бесарабия", Виктор Куртев, който се ангажира да помогне с обзавеждане на класните стаи в училището с мебели и интерактивна дъска.  Това ще бъде значителен принос за развитието на образованието на бесарабските българи в Измаилския държавен хуманитарен университет –  единственна държавна публична институция в град Измаил.
Учениците, учителите и родителите бяха посрещнати с мелодични български песни, изпълнени от победителката на национални и международни конкурси Олеся Кичук с песен «Катерино, моме» и лауреатката на международни конкурси Биляна Митева с песен «Хоро». Елена Плачкова изпълни песен «Свято всеки ден», Елена Димова изпя «Не остарявай, мамо».
Студентките на българското отделение на Университета рецитираха стихове на български и бесарабски автори. Елвира Залож, студенка на 4 курс, прочете «Български език» на Иван Вазов, Олеся Сербинова «Език мой роден» от Таня Танасова, Олена Узунова «България» от  Г. Джагиров.
След тържеството Н. Гончар запозна родителите и учениците с учебните програми, по които ще се води преподаването, с преподавателите на училището. Директор на училище и учител по история е Светлана Кравченко, координатор на проекта и учител по български език и литература е Наталя Гончар, учител по български език и литература е Елена Берестецка, география ще води Вячеслав Тодоров, хореография  Марина Браила.
Учениците и техните родители видяха класните стаи, в които ще се води обучението. Те бяха приятно удивени от  интерактивния клас, дарение на  Министерството на образованието на Република България.
Ректор на Университета Я.Кичук пожела на всички успех и поканени да се направи обща снимка.

Научете повече »

25 октомври 2017 г.

В Министерството на външните работи на Украйна обясниха разпоредбите на «Закона за образованието»

неофициален превод

В отговор на опита да обвини Украйна в намерение да се стесни възможностите за граждани на Украйна - представители на националните малцинства - в достъпа до образование на езиците на малцинствата трябва да се основава на следното:

Украинската държава е заинтересована и ще полага всички усилия, за да осигури развитието на система от учебни заведения на езиците на националните малцинства в Украйна.
Разширяването на преподаването на държавния език по никакъв начин няма да намалява нивото на  владеене и използване на езиците на малцинствата, и има за цел да осигури равни възможности за всички граждани на Украйна за висше образование, достъп до държавна служба, професионално развитие  и пр.
Задължение на държавата е  да осигурява равни права и възможности за всички граждани на Украйна. Новият закон не само не ограничава правата на малцинствата, а и се съобразява с чл.22 от  Конституцията на Украйна, като гарантира изучаването на националните езици, и разширява възможностите на гражданите на Украйна чрез държавния език.
Това е в пълно съответствие с разпоредбите на чл.24 от Конституцията, забраняващ дискриминацията на етническа и езикова основа. Фактически когато представителите на етническите малцинства са били лишени от възможност да изучават в училищата украински език,  точно тогава е имало предпоставки за подобна дискриминация и стесняване на правата, като се има предвид, че ученици на тези училища де факто са били лишени от от право да учат във  висши учебни заведения на страната.
Законът на Украйна «За образованието» предвижда също така повишаване на нивото на владеене на английски език като език за международна комуникация и международно висше образование и наука.
Приемането на новия закон няма да доведе до премахване на образователните институции  на националните малцинства (детски градини, училища, университети, факултети), както и до уволнение на  учители. Напротив, за сметка на украинската държава ще се осигури допълнително обучение и повишаване на квалификацията на учителите, които вече преподават съответните предмети на езика на националното малцинство, за да могат да представят учебните предмети на държавния език.
В процеса на въвеждане на модерната концепция за двуезично преподаване на основни образователни дисциплини тези учители са изключително ценен актив и важен ресурс както за държавата, така и за националните малцинства.
Министерството на образованието на Украйна планира допълнителни финансови ресурси за насърчаване на учителите за подобряване на уменията си и за изграждане на двуезична образователна система.
В бюджета на МОН за 2018 година вече са отделени средства за създаване на терминологични речници за ученици.
Законът по никакъв начин не предвижда закриване на унгарския факултет в Ужгородския национален университет, а също така  и който и да е частен университет.
Предполага се преходният етап на прилагане разпоредбите на Закона, който ще включва постепенното въвеждане на цикъла по украинознанието.
Държавният език ще се изучава интензивно, успоредно с малцинствените езици, в началното училище, което ще позволи на ученииците да се обучават в средното училище на държавния език.
Образователният процес в средното училище няма да  се осъществява  изключително на украински, а ще включва и значителен компонент  на езика на националните малцинства. Той ще включва: език и литература на националните малцинства (п.6, т.1, чл.7 от Закона.), една или повече дисциплини на езика на ЕС (де факто - малцинствен език, т.4, чл. 7 от Закона). В процеса на преподаването на природо-математическите науки за паралелно усвояване на термини и на двата езика ще бъдат използвани речници на езика малцинствата.
Също така, в съответствие с п. 4 от чл. 7 от Закона, няколко учебни дисциплини може да бъдат  преподавани на един от езиците на ЕС (де факто - малцинствен език) във висшите, професионалните и други образователни институции.
Специфични моменти на прилагане на тази концепция са предвидени в друг закон - «За средното образование», работата върху който приключва. Но и на този етап практическото прилагане на приетия Закон «За образованието» предвижда определянето от Министерството «горната и долната граница» на броя на учебните дисциплини, които ще се преподават на държавния език и съответстно на  малцинствени езици. Брой на предметите ще се определя от Министерския стандарт, който ще бъде формиран, като се вземат предвид резултатите от консултациите със заинтересовани чужди страни.
Освен това, преходът към преподаване на други предмети на държавния език ще се осъществява от същите учители, които в момента преподават тези предмети на езици на националните малцинства, и които  ще получат подходяща преквалификация.
За прилагането на закона ще бъдат разработени специални образователни програми, като се отчитат езиковите особености на всяко едно от националните малцинства и консултации с обществеността и нашите партньори в чужбина.
На този етап на развитието на нашата страната е важно да развиваме украинския език и да се съобразяваме с изискванията на всичките ни международни задължения, според които стъпки в подкрепа на езиците на националните малцинства не бива да бъдат в ущърб на държавния език.
Съдържанието  на чл. 7 от Закона на Украйна «За образованието» е в съответствие с Конституцията на Украйна и с всички поети от Украйна международни задължения, то напълно отговаря на  Хагските препоръки относно правата на националните малцинства в образованието, както и разпоредбите на международни двустранни споразумения за предоставяне на образование на родния език.
Осигуряването  на подходящи условия за усвояване на държавния език съответства на разпоредбите на вътрешните и международните законодателни актове, според които езиковите права на малцинствата не могат да бъдат изпълнени за сметка на държавния език.
Взимайки предвид вниманието на международната общност, Украйна ще предостави споменатия закон на Съвета на Европа, за да се потвърди, че той не нарушава международните задължения на държава. Украйна е готова да работи с чуждестранни партньори, както и да провежда двустранни консултации за имплементацията на новия «Закон за образованието».
Украйна смята, че малцинствата служат като мост на приятелство и тясно сътрудничество със страните, които представляват тези малцинства. Ролята на моста обаче няма да бъде пълноценна, ако националните малцинства не владеят държавния език.
Президентът на Украйна е подписал закона на  25 септември 2017 година. В същото време главата на държавата подчерта важността  на стриктното спазване на хуманитарните права на националните малцинства, живеещи в Украйна, при получаване на образованието и се обърна към Министерството на външните работи и Министерството на образованието да бъдат  за проведени  необходими консултации с европейските ни партньори, включително Съвета на Европа.

Източник – Міністерство закордонних справи України
Научете повече »

24 октомври 2017 г.

Доклад на ООН за грубо нарушаване на правата на човека на територията на Крим, окупирана от Русия

неофициален превод

Женева, 25.09.2017г.  Ситуацията в областта на правата на човека в Крим* сериозно се влоши в условията на руската окупация; и държавните органи на Руската федерация извършват "многобройни и сериозни нарушения", както се посочва във важния доклад, публикуван днес от Службата на ООН за правата начовека.


"Забелязани са сериозни нарушения на човешките права, като произволно задържане и държане под стража, принудително изчезване, малтретиране, изтезания и поне едно извънсъдебно изпълнение", гласи докладът
В доклада още веднъж се отбелязва, че всички жители на Крим са засегнати от замяната на украинските закони със законите на Руската федерация и десетки хиляди хора са били засегнати от налагането на руското гражданство. Тези и други действия, за които става дума в доклада, нарушават международното хуманитарно право и закона за правата на човека.
Докладът съдържа 20 препоръки за руското правителство, в които се призовава за спазване на задълженията на окупационната страна, за подкрепа на правата на човека за всички жители на полуострова, за провеждане на ефективно разследване на предполагаеми случаи на изтезания, отвличания и убийства, към които имат отношение членове на силите за сигурност и Кримската самоотбрана.
"Липсата на наказателно преследване на извършителите тези деяния и невъзможността те да бъдат изправени пред съда лишава жертвите от адекватни средства за защита и увеличава чувството за безнаказаност за извършените деяния, потенциално насърчаващи продължаващи се нарушения на човешките права", - се говори в доклада.
Указва се, че налагането на руското гражданство има особено силно въздействие върху три социални групи: онези, които официално са се отказали от гражданството; държавни служители, които бяха принудени да се откажат от украинското гражданство, за да не загубят работата си; и жителите на Крим, които нямаха право да получат гражданство и станаха чужденци.
"Лицата, които имат разрешение за пребиваване, но нямат гражданство на Руската федерация, не се ползват от равенството пред закона и са лишени от най-важните права", се казва в доклада. "Те не могат да притежават земя за селскостопански цели, да гласуват и да бъдат избрани, да регистрират религиозна общност, да работят в държавната служба и да пререгистрират своите частни превозни средства на полуострова".
"Проблемът с гражданството оказва силно въздействие върху живота на много жители от Крим» - заяви Върховният комисар по правата на човека Зеид Раад ал Хюсейн.
"Както се посочва в доклада, налагането на гражданството на жителите на окупираната територия може да се сравни с принуждаването им да заклеят вярност към "вражеската сила", което е забранено от Четвъртата Женевска конвенция", добави Зеид.
Стотици затворници и задържани бяха прехвърлени в Руската федерация, както се посочва в доклада, въпреки че тази практика е строго забранена от международното хуманитарно право.
Сред тези задържани е украинският филмов режисьор Олег Сенцов, който беше арестуван в Симферопол през май 2014 г. и прехвърлен в Руската федерация през същия месец, преди да бъде осъден, и поставен в колония в Сибир.
Някои от задържаните бяха силно третирани и поне три са починали, след като не бяха получили необходимата им медицинска помощ, както се посочва в доклада.
В доклада се подчертава и сериозното въздействие на промените в съдебните и правоприлагащите органи, наложени при руската окупация.
"Украинските закони бяха заменени от законите на Руската федерация, което е в противоречие със задълженията по международното хуманитарно право, според които действащото законодателство на окупираната територия трябва да остане в сила".
 "Това също доведе до селективно прилагане на разпоредбите на наказателното законодателство на Руската федерация, насочени към борба срещу тероризма, екстремизма и сепаратизма, което ограничи правото на свобода и сигурност, а също така ограничи пространството за упражняване на основните свободи".
Най-много тези ограничения засегнаха лица, които се противопоставиха на референдума през 2014 г., или критикуват контрола на Крим от Руската федерация, особено журналисти, блогъри, поддръжници на Meджлис - представителен орган на кримските татари, обявен за екстремистка организация и забранен през април 2016 г. Под предлог на борба с екстремизма властите на Руската федерация в Крим провеждат търсения в домове, заплашват и затварят членове на кримско-татарската общност.
"Съдебната власт често пренебрегва добре обосновани твърдения за нарушения на правата на човека, които са се случили по време на задържането".
"Съдиите прилагат разпоредбите на наказателното законодателство на Руската федерация за широк кръг мирни събрания, изнесени слова и събития, а в някои случаи - със задна дата спрямо събития, настъпили преди временната окупация на Крим или изобщо извън полуострова -  на континенталната част на Украйна".
Освен това, в редица символични дела много кримски и украински медии бяха лишени от правото си да работят, хората бяха наказани за еденични пикети; и 22 събрания на Свидетелите на Йехова в Крим бяха всъщност признати извън закона.
Много, но не всички от  предполагаемите случаи на изтезания и малтретиране настъпиха през 2014 г., когато започна окупацията, както се отбелязва в доклада. Според доклада "жертви и свидетели обвиняват кримската самоотбрана  в насилието срещу проукраински активисти".
В доклада се споменават два случая, документирани от Офиса на ООН за правата на човека през 2016 г., когато агенти на ФСБ са принудили проукраински активисти да се признаят за престъпления, свързани с тероризъм, при мъчения с елементи на сексуално насилие.
В доклада е отбелязан още един вид  нарушения -  принудителното настаняване в психиатрична болница като форма на тормоз на политически опоненти.
Има най-малко 10 случая на изчезване, в които жертвите все още не са намерени.
"Образованието на украински език в Крим почти е  изчезнало", допълва докладът, като отбелязва многобройните последствия за гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права.
Освен 20 препоръки за Русия, докладът призовава и украинското правителство "да използва всички налични правни и дипломатически средства, за да гарантира упражняването на правата и свободите на жителите на Крим".
Зеид подчертава, че е изключително важно Русия да подкрепя правата на човека за всички жители в Крим и също така изпълнява задълженията си на окупационната сила. "Съдебната система не е запазила върховенството на закона и не е упражнявала справедливост. Съществува спешна необходимост от отговорност за нарушения и злоупотреби в областта на правата на човека, както и за компенсации на жертвите",- каза той.

*Пълно название: Автономна Република Крим и град Севастопол (Крим)
  
Докладът се основава на интервюта, мисии за наблюдение и разследване, проведени от основната територия на Украйна, тъй като въпреки дипломатическите усилия Службата на Върховния комисар по правата на човека няма достъп до Крим от март 2014 г.

За пълната версия на отчета кликнете върху връзките:

За повече информация и интервюта, моля свържете се с
ИринаЯковлева - +38 05 0386 8069 / iyakovlieva@ohchr.org
Руперт Колвилль - +41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org
Научете повече »

28 септември 2017 г.

Резултатите от разследването на Иловайската трагедията

неофициален превод

Главната военна прокуратура продължава да води досъдебно разследване на факта, че Руската федерация проведе агресивна война срещу Украйна, която доведе до смъртта на хората и други тежки последици (източникГенеральна прокуратура України).
В гореспоменатите производства, наред с други неща, се изследват обстоятелствата на Иловайската трагедията, както и причините и последиците от тези събития.
За пълнотата на разследването и експертната оценка на въпросите за прилагането и взаимодействието на силите и средствата, участващи в АТО в Донецк и Луганскските райони, обосновката за приемането на управленски решения при планирането и провеждането на бойни операции, включително през август 2014 г. в района на Иловайск, област Донецк, Проведени са две комплексни съдебни поръчки за военни изпити, включващи 31 опитни експерти и специалисти във военната сфера.
Събраните доказателства и експертни оценки показват, че от май до юли 2014 г. бяха проведени редица успешни операции по освобождаването на населените места в районите на Донецк и Луганск от терористичните организации «ДНР» и «ЛНР» от ATO.На 11 август 2014 г. ръководството на АТО издаде заповед за екзекуция, с която командването на сектор "Б" разработи план, чиято задача бе блокирането от въоръжените сили на въоръжените сили на Украйна и изкореняването на незаконни въоръжени формации на град Иловайск. Преди военната операция участваха силите на отделни доброволни батальони.
В съответствие с гореспоменатия ред и цел, които бяха добре обосновани, беше планирано да се вземе град Иловайск заедно с контрола на северните покрайнини на град Макеевка, което трябва да доведе до установяване на контрол върху маршрутите за доставка и впоследствие да позволи да заобиколят и освободят град Донецк от терористи.
Предвид значителния успех на нашите войски, за да се избегне победата на тези терористични организации през третото десетилетие на август 2014 г., ръководството на въоръжените сили на РФ организира пряко проникване на руски войски на територията на Донецка област с едновременно артилерийско оръжие на Въоръжените сили на Украйна от Русия.
Най-голямото проникване се проведе в нощта от 23 до 24 август 2014 г. Силите на нахлуването на армията на радиочестотния спектър се състоят от девет батальон-тактически групи: 3,500 служители; до 60 танка; до 320 БМД (БМП); до 60 пушки; до 45 минохвъргачки; 5 ПТРК.
За да заблудят и предадат коварното убийство на украински военнослужещи, руските тактически знаци бяха предварително отстранени или маскирани на руско военно оборудване, а идентификационните знаци на украинските части бяха забранени, което е забранено от чл. 37 от Допълнителния протокол към Женевската конвенция от 12 август 1949 г. (Протокол I) от 08.06.1977 г.
Според резултатите от разследването, според данните на Службата за сигурност на Украйна, разузнавателните служби и Съвместния щаб на АТО, критичното съотношение на военните сили на Украйна в областта Иловайск с подразделите на въоръжените сили на Русия и представителите на терористичните организации «ДНР» и «ЛНР» се състоеше от: персонал от 1 до 18 ; резервоари - от 1 до 11; бронирани превозни средства - от 1 до 16; артилерия - 1 до 15; «Гради» - от 1 до 24.
В същото време, обединяването на армията на РФ по източната част на държавната граница на Украйна представлява: 35 батальон-тактически и ротна-тактически групи; не по-малко от 45100 военнослужещи; до 160 танка; 1360 БМП (БТР); 350 броя артилерия; 130 единици ракетни ракетни системи; 192 бойни самолета; 137 хеликоптери.
Предвид реалната заплаха от проникване по руско-украинската граница, въоръжените сили на Украйна всъщност нямаха достатъчно сили да увеличат контингента на войските в посока Донецк и същевременно да осигурят защита на други части на държавната граница.
В резултат на внезапното проникване на редовните звена на руските въоръжени сили и техния поход към град Иловайск от 24 до 25 август 2014 г., батальите на Министерството на вътрешните работи на Украйна «Днепър 1», «Миротворец», «Свитаз», «Херсон», «Ивано-Франковск», Националната гвардия «Донбас» и силите на сектора «Б» паднаха в средата на огромното мнозинство от вражеските сили.
Като се има предвид критичността на ситуацията, командването на АТО беше определено като основна задача за запазване на живота на украински войници. За тази цел започнаха разговори между началника на АТО В. Муженко и представителите на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация (заместник-началник на въоръжените сили на РФ М. Богдановски), както и на равнище управление на сектора «Б»  и звена на въоръжените сили на Русия, за да се осигурят гаранции за безопасни хуманитарни коридори околната среда на военния персонал на въоръжените сили на Украйна и други военни формации на Украйна.
Разследването потвърди, че в периода 26-28 август 2014 г. са се състояли само дванадесет телефонни разговора между ръководителя на АТО В. Муженко и заместник-началника на въоръжените сили на Руската федерация М. Богдановски. В резултат на това руската страна предостави гаранции за безопасното освобождаване на украински военен персонал от невоенния ред в съответствие с договореното маршрути.
Допълнителна гаранция за безопасен изход ще станат трима заловени руски парашутисти, за които беше постигнато съгласие за прехвърляне на техните представители във въоръжените сили след напускане на околната среда.
В същото време разследването установи, че по време на преговорите представители на въоръжените сили на Руската федерация умишлено забавиха времето за подреждане на тактически изгодни пожарни позиции по пътя на сили АТО.
На 29 август 2014 г. по пряко командване и заповед на командването на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация руските военнослужещи застреляли от тежкото въоръжение на колоната на украински военни войски, заедно с трима руски парашутисти.
При тези обстоятелства беше извършено ужасно убийство на 366 украински войници, 429 бяха ранени при различни степени на тежест, 300 бяха заловени, въоръжените сили на Украйна претърпяха значителни загуби на оръжия и военно оборудване на стойност близо 300 милиона UAH.
За обективността на разследването от съдебни експерти беше проучен въпросът за въздействието върху равнището на бойните способности на АТО в резултат на участието на военнослужещи и оборудване на Въоръжените сили на Украйна за участие във военен парад на 24 август 2014 г. в Киев по повод 23-та годишнина от Деня на независимостта на Украйна.
Беше установено, че провеждането на военния парад по никакъв начин не е засегнало нивото на бойни способности на АТО, тъй като включваше звена, които са били почти изцяло персонални за сметка на редовни военнослужещи и кадети на военните учебни заведения, не са имали необходимото равнище на готовност да изпълняват задачи и следователно може да участва в антитерористичната операция.
Проучването на обстоятелствата на Иловайската трагедията като цяло е завършено. Същевременно окончателното процесуално решение в наказателното производство ще бъде взето след като се гарантира спазването на изискванията на чл. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс на Украйна относно пълно и безпристрастно разследване (завършване на задълбочени разпити на всеки украински военнослужещ от известните обстоятелства на Иловайската трагедията, както и въвеждане на звена на въоръжените сили на Русия във военни престъпления - коварното убийство на украински военен персонал по време на оттеглянето им от околната среда, невъзможността да се предоставят медицински грижи на ранените и изоставянето им в безпомощни условия, застрелването на затворници, жестоко отношение към тях и др.), както и наказателното преследване на всички извършители.
Според заключенията на експертите и набор от други доказателства, единственият фактор, който е пряко свързан с Иловайската трагедията, е военната агресия на Руската федерация под формата на пряко проникване в Украйна и последвалото въвеждане на военна военна престъпност.
Резултатите от разследването и доказателствата, събрани на базата на отчетените заподозрян заместник-началник на Генералния щаб на въоръжените сили М. Богдановский за извършване на престъпления по част. 3. 110 (накърняване на териториалната цялост и почтеност на Украйна), част 2 на чл. 437 (провеждане на агресивна война), част 2 от чл. 438 (нарушение на законите и обичаите на войната, съчетано с умишлено убийство) на Наказателния кодекс на Украйна. Каза високопоставен служител има пряко командване и контрол на дялове на въоръжените сили по време на техните атаки срещу Украйна през август 2014 г. и съвместно с други организирани убийството украински войници в района Иловайск.
Освен това, според резултатите от разследването на агресивната (хибридна) война на Руската федерация срещу Украйна, в момента 89 лица са били предадени на наказателна отговорност за споменатите престъпления, включително 43 граждани на Русия, сред които 20 високопоставени служители, включително 11 лица от ръководството на въоръжените сили Русия (първият заместник на министъра на отбраната на Руската федерация С. Шойгу - началник на въоръжените сили на В. В. Герасимов и 9 генерали). Посочените лица бяха обявени за издирвани, съдът им даде разрешение да ги задържат.
41 обвинения срещу 45 души са заведени в съда. 25 души вече са осъдени с присъди от украински съдилища, включително 9 граждани на Руската федерация, сред които 3 военнослужещи от въоръжените сили на Руската федерация.
Повече от 1500 жертви, над 2 200 свидетели бяха разпитани, проведени са повече от 1870 съдебни прегледи (съдебномедицински, криминалистични, военни, фоноскопични, лингвистични и други).
Бяха получени и записани повече от 100 000 материални доказателства (включително тези, взети по време на операцията за борба с тероризма, оръжия и боеприпаси, предоставени на терористите от Руската федерация).
Обемът на наказателното производство е повече от 1100 тома (повече от 550 от тях имат печат «Секретно» и «Строго секретно»).
Според констатациите от разследването и заключенията на съдебния преглед са установени следните ключови фактори, срещу които настъпи проникване на въоръжените сили на Русия и последвалата руска окупация на някои райони на Донецк и Луганск:
1.                  Ниско равнище  на бойна готовност и боеспособност на Въоръжените сили на Украйна. За да се определи дали нередности по време на неговия мандат като президент на Украйна Виктор Янукович, ръководството на Министерството на отбраната на Украйна и командването на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна в периода 2010-2014 г., които са свързани с намалена бдителност и бойна готовност на въоръжените сили на Украйна, неадекватна военна оценка политическо и военно-стратегическа ситуация около Украйна, което е отразено и в наказателното производство чрез допълнително съдебен комплекс военна експертиза.
2.                  Многобройни факти за дезертьорство, неупълномощеното изоставяне на местата за военни служби и неприлагането на заповеди на ръководители сред персонала на украинската армия по онова време.
3.                  Отделни грешки на ръководството на АТО в планирането и провеждането на военни операции, които не са пряко свързани със сериозните последици от смъртта на украински военен персонал и загубата на въоръжение и военно оборудване (подробен анализ на това обстоятелство беше осигурен с цялостен преглед, достъпът до който беше предоставен всички народни представители на Украйна, които имат достъп до държавната тайна).
Според експертни мнения настъпването на тежки последици под формата на смъртта на украински военнослужещи и загубата на оръжия и военно оборудване в град Иловайск, Донецка област, е директно причинно свързано с действията на въоръжените сили на Руската федерация, които извършиха тежко проникване на 23-24 август 2014 г. територията на Донецк и коварното убийство на украински войници.
Трябва да се отбележи, че в хода на разследването само в периода от 2016-2017 разпитван повече от 800 украински военни и други, с условия, известни на тях Иловайската трагедия, както и всички звена на въоръжените сили на военни престъпления. Следователите заедно с експерти отстранени, обработват и анализират повече от 250 тома документи, класифицирани ограничени от администрацията на президента на Украйна, на кабинета на министрите на Украйна, Украйна Министерството на отбраната, Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна и други високопоставени централните органи на изпълнителната власт и правоохранителните и разузнавателните агенции.
В резултат на разследването за този период (2016-2017 години) 55 души бяха предадени на наказателна отговорност за провеждането на агресивна война срещу Украйна и други военни престъпления, включително 32 граждани на Руската федерация. В съда са изпратени 32 обвинения срещу 33 души (12 от тях граждани на Руската федерация). Съдът на присъдите за 2016 г. и първата половина на 2017 г. вече осъдиха 22 души (8 граждани на Руската федерация).
Информация за събраните доказателства за военни престъпления (включително коварното убийство на украински военен персонал в района на град Иловайск) е изпратена до прокуратурата на Международния наказателен съд, за да вземе решение за започване на наказателно производство от главната военна прокуратура.
Освен това, за да се използва от Международния съд на ООН и Европейския съд по правата на човека, като същевременно се поддържат дела срещу Руската федерация срещу Министерството на външните работи и Министерството на правосъдието на Украйна, Главна военна прокуратура предостави доказателства, че Руската федерация провежда агресивна война срещу Украйна и финансиране на тероризма.
Продължителните съдебни комплексни военни изпити се дължат на обективната необходимост от извличане и проучване на изключително голямо количество тайни документи за реформирането на Въоръжените сили на Украйна (2005-2014 г.), както и на борбата с документите за АТО в районите Донецк и Луганск. Необходимостта да се открият и разпитват голям брой свидетели и жертви.
Този ресурс Военна прокуратура ограничено няколко държавни прокурори и следователи (прокурори - 498, следователи - 156 на цялата територия на държавата), която, в допълнение към ежедневната работа - разследване на военни престъпления от името на главния прокурор на Украйна в същото време се осигури проучването на други престъпления са се превърнали в обществения резонанс. По-специално, този случай срещу бившия президент на Украйна Янукович, бивш министър на приходите и такси Клименко, членове на престъпни организации в незаконен добив на кехлибар в област Ровно, по обвинение за извършване на серия от терористични актове срещу украински военнослужещи по обвинения в бандитизъм, ангажирани членове на организирани престъпни групи от сериозна и особено тежки престъпления и други.
Едновременно с това, Ви уведомяваме, че за да се гарантира пълна прозрачност на разследването е 15.07.2016 главният прокурор на Украйна Юрий Луценко по време на реч в Върховната Рада на Украйна предложи намерени депутати по съответния начин с резултатите от криминалистически изследвания с надпис "строго секретно" за провеждане на военни операции в град Иловайск. Въпреки това, с повече от 400 депутати от опита научи само пет от тях (А. Тетерук, И. Винник, И. Фриз , Т. Чорновол, Е. Соболев). Останалите, включително народен заместник на Украйна С. Семенченко, през годината, не дойде на познати.
Моля, имайте предвид, че депутатите на Украйна, които не са се запознали с констатациите от тези съдебни прегледи, имат възможност да направят това в помещенията на тайната част от режима на Главна военна прокуратура по начина, предвиден в Закона за държавната тайна.
Необходимостта да се дадат заключения за съдебните прегледи на ограниченото наименование за достъп се дължи на факта, че са разследвали голям брой документи, съдържащи информация, която представлява държавна тайна.
Главната военна прокуратура продължава да събира доказателства и да установи всички лица, участващи в разтвора и провежда агресивна война срещу Украйна, извършване на военни престъпления на територията на Украйна, включително и коварен убийството на украински военнослужещи в района на Иловайск, на факта, че всеки човек е виновен извършването на тези ужасяващи престъпления срещу териториалната цялост на Украйна, мира и международното право, е бил преследван и претърпя заслужено наказание, което ще определи как съдилища на Украйна и на Международния наказателен съд.

Главна военна прокуратура
Научете повече »